کوپلینگ چیست؟

کوپلینگ چیست؟ در تمامی صنایع، برای انتقال گشتاور و قدرت از یک موتور به موتور دیگر، از کوپلینگ‌ها استفاده می‌شود. این کوپلینگ‌ها وظیفه دارند قدرت، گشتاور و سرعت یک محور یا شفت (یعنی محور محرک) را به محور دیگر (محور متحرک) منتقل کنند. به علت وجود مشکلاتی مانند انحراف محوری، انحراف شعاعی و انحراف زاویه‌ای، انواع مختلفی از کوپلینگ‌ها طراحی و ساخته شده‌اند تا این مشکلات را حل کنند.

ادامه مطلب