شرکت پلی اکریل ایران در غیر این صورت شرکت پلی اکریل اصفهان یک تولید کننده و توزیع کننده عمومی الیاف مصنوعی و محصولات پلی استر در ایران است.