نمایش 1–16 از 27 نتیجه

کوپلینگ هیدرولیکی Transfluid نوع CCKRB3 ساخت ایران

کوپلینگ هیدولیکی Transfluid نوع CCKRB3 مدل CCKRB3  : تیپ CCKRB به همراه فلکسی کوپلینگ با قابلیت تعویض عناصر پلاستیکی بدون جابجایی ماشین

کوپلینگ هیدرولیکی transfluid نوع CCKRD ساخت ایران

کوپلینگ هیدرولیکی transfluid نوع CCKRD ساخت ایران مدل CCKRD: مدل CCKR که خروجی به صورت شافت دارد. می‌توان از یک فلکسی کوپلینگ استفاده کرد و آن را (با یک محفظه مناسب) بین موتور و hollow shaft گیربکس قرار داد.

کوپلینگ هیدرولیکی Transfluid نوع CCKRG3 ساخت ایران

کوپلینگ هیدرولیکی Transfluid نوع CCKRG3 به همراه فلکسی کوپلینگ با قابلیت تعویض عناصر پلاستیکی بدون جابجایی ماشین

کوپلینگ هیدرولیکی transfluid نوع CCKSDF ساخت ایران

کوپلینگ هیدرولیکی transfluid نوع CCKSDF ساخت ایران مدل CCKSDF: کوپلینگ از نوع CCKSD به همراه پولی که در خارج نصب می‌شود و بنابراین به راحتی قابل تغییر است.

کوپلینگ هیدرولیکی transfluid نوع CCKSI ساخت ایران

کوپلینگ هیدرولیکی transfluid نوع CCKSI ساخت ایران

fluid coupling به همراه پولی که از داخل تعبیه شده است. در ضمن پولی قابل تعویض نیست.

کوپلینگ هیدرولیکی Transfluid نوع CKRB3 ساخت ایران

کوپلینگ هیدرولیکی Transfluid نوع CKRB3 مدل CKRB3  : تیپ CKRB به همراه فلکسی کوپلینگ با قابلیت تعویض عناصر پلاستیکی بدون جابجایی ماشین

کوپلینگ هیدرولیکی transfluid نوع CKRD ساخت ایران

کوپلینگ هیدرولیکی transfluid نوع CKRD ساخت ایران مدل CKRD: مدل CKR که خروجی به صورت شافت دارد. می‌توان از یک فلکسی کوپلینگ استفاده کرد و آن را (با یک محفظه مناسب) بین موتور و hollow shaft گیربکس قرار داد.