شرکت سیمان پیوند گلستان با هدف تولید انواع سیمان و فراورده های سیمانی در سال 1382 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس گردید و به شماره 209061 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال ،اسفند ماه سال 1389 به بهره برداری تولید کلینکر و ابتدای سال 1390 به تولید سیمان خاکستری رسید.
محصولات شرکت سیمان پیوند گلستان در بازارهای داخلی در استانهای گلستان ،مازندران، خراسان شمالی ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، سمنان و تهران و در بازارهای خارجی به کشورهای(ترکمنستان ،روسیه،آذربایجان ،قزاقستان ازبکستان وافغانستان ) عرضه شده است.