افتتاح كارخانه سيمان خاكستري ۳۰۰۰ تني داراب با توجه به وجود معادن غني مرغوب و مجاورت با خطوط ترانزيت و نزديكي به بنادر صادراتي و موقعيت خاص  جغرافیایی داراب در توزيع سيمان و در جهت پوشش پروژه‌هاي بزرگ عمراني استان فارس و استان‌هاي مجاور (به جهت نياز آنها به سيمان تیپ ۲ و ۵ كه كارخانه سيمان داراب  در حال حاضر تنها توليد كننده آن در منطقه است)، از جمله اهدافي بوده كه توسط مديران متخصص شركت، دنبال شده است.