شركت سيمان تهران به عنوان پرسابقه ترین شرکت سیمانی کشور در سال ۱۳۳۳ تأسيس شد. اولين واحد توليدي اين شركت با ظرفيت ۳۰۰ تن در روز در سال ۱۳۳۵ مورد بهره برداري قرار گرفت.

این شرکت از زمان تاسیس تاکنون از ۹ خط تولید سیمان بهره برداری نموده است.

خطوط ۱ و ۲ :در دهه ۳۰ با ظرفیت هرکدام ۳۰۰ تن کلینکردر روز احداث شده و اکنون از رده خارج شده اند.

خط ۳: در سال ۱۳۴۵ با ظرفیت ۶۰۰ تن کلینکردر روز احداث شده و اکنون به عنوان تولید کننده سیمان سفید ، به فعالیت خود ادامه می دهد.

خط ۴ :در سال ۱۳۵۱ با ظرفیت ۲۱۰۰ تن کلینکر در روز احداث شده است.

خط ۵ :در سال ۱۳۷۳با ظرفیت ۳۰۰ تن کلینکر در روز احداث و به جهت رعایت مسائل زیست محیطی در سال ۱۳۸۳ تعطیل و جمع آوری گردید.

خط ۶: در سال ۱۳۵۷ با ظرفیت ۴۰۰۰ تن کلینکر در روز احداث و هم اکنون درحال تولید می باشد.

خط ۷ :در سال ۱۳۶۴با ظرفیت ۲۰۰۰ تن کلینکر در روز احداث گردید.(به جهت رعایت مسائل زیست محیطی در حال حاضر متوقف میباشد)

خط ۸ :در سال ۱۳۸۵ با ظرفیت ۳۳۰۰ تن کلینکر در روز احداث و هم اکنون درحال تولید می باشد.

خط ۹ : با ظرفیت ۳۳۰۰ تن کلینکر در روز و با اتکا به پیشرفته ترین تکنولوژی روز احداث و هم اکنون درحال تولید می باشد.

هم اکنون سيمان تهران با اتکا به خطوط توليدي و همت مدیران، کارشناسان و کارگران متبحر خود، توان تولید ۱۳۴۰۰  تن کلینکر در روز را داراست. شرکت سیمان تهران از بدو تاسیس تاکنون با تولید بیش از۱۱۴میلیون تن سیمان نقش بسزایی در رشد و شکوفایی این مرز و بوم داشته است